А откъде води началото си ръкостискането?

В древен Рим, към края на съществуването на Римската империя, морала западал все повече и зачестили кражби, нападения, убииства. По този повод, много от хората били принудени да носят със себе си някакво оръжие за самоотбрана. Това изглеждало плашещо, и когато се срешали познати /или непознати за разговор или по работа/ подавали напред дясната си ръка с обърната нагоре длан, за да покажат миролюбивото си намерение. После този жест прераснал в ръкостискане и добил широка известност, така се запазил и до наши дни.