Забавни

Звукът на сигнала "свободно" на стационарните телефони в България е в тона "Ла". Честотата му е 1000Hz. Датата на първото обаждане, извършено от мобилен телефон е 3 април 1973 г.

Стоката, върху която за пръв път е поставен баркод, съдържащ информация за продукта е дъвка Общата годишна консумация на дъвки в САЩ е приблизително 500 милиарда бройки.

Всяка минута в интернет се извършват 1,4 милиона търсения. Над 70% от тях се правят с Google.

Кубчето на Рубик има 43 000 000 000 000 000 000 (43 квинтилиона) комбинации.

Арабските цифри всъщност са индииски. Наричат се арабски, защото арабите са ги разпространили в Европа.

Температурата в ядрото на Слънцето е 15 000 000 градуса. Слънчевите лъчи достигат до земната повърхност за 8 минути.

Площта на цялата суша на Земята-150 000 000 кв км е по-малка от площта на Тихия океан-180 000 000 кв км. В Саудитска Арабия няма нито една река, а единственият континент на Земята, в който няма пустиня, е Европа.

Секвоята е дърво, което достига 110м височина, 10м диаметър на стъблото и 3000г възраст.

Първата железница в България, т.нар. Барон Хиршова железница, е пусната през 1866г между Русе и Варна. Предложението София да стане столица е направил панагюрския възрожденец професор Марин Дринов през 1879г.

Първите факти подтвърждаващи използването на тоалетна хартия датират от 1391 год.